Lia Rodrigues

Lia Rodrigues

~ Brazilië

Lia Rodrigues (1956, Brazilië), dans


Lia Rodrigues is leidend voor de moderne dans in Brazilië. Door haar krachtige en technisch uitmuntende choreografieën kent zij internationaal succes. Sinds 2003 is haar compagnie in een favela van Rio gevestigd waar zij de Free Dance Studio of Maré heeft opgericht. Deze vestigingsplek stimuleert lokaal danstalent en de interactie met de bevolking.

 

 

Rapport Prins Claus Fonds Prijzencommissie
april 2014


Lia Rodrigues (São Paulo, 1956) is een danser en choreograaf die met haar artistieke virtuositeit en sociale bewogenheid de kunst en het leven samenbrengt. In 1990 keerde zij na een succesvolle carrière in Europa terug in Brazilië en werd een leidende figuur in de Braziliaanse danswereld. Zij richtte de Lia Rodrigues Companhia de Danças op en is oprichter en directeur van het festival Panorama Rioarte de Dança. Diep geraakt door de wijdverbreide sociale ongelijkheid in haar land, verhuisde ze in 2003 naar Maré, een van de grootste favela’s in Rio de Janeiro.

 

In samenwerking met leden van Redes de Desenvolvimento da Maré richtte Rodrigues het eerste culturele centrum in de wijk op. In 2011 stichtte zij de Escola Livre de Dança da Maré, de eerste dansschool in Maré. Zo’n 200 leerlingen volgen er workshops en lessen in lichaamsbewustzijn, moderne en vrije dans, en worden getraind in de praktische vaardigheden die bij dans komen kijken.

 

In de gedurfde en technisch briljante choreografieën van haar gezelschap worden de grenzen van de danskunst verlegd, een verkenning via het lichaam van armoede, geschiedenis, geweld en burgerzin. De voorstelling Incarnat (2005) gaat over lijden en meeleven met de ellende van anderen. Pororoca (2009) houdt zich bezig met ongelijkheid en de botsing tussen tegengestelde stromingen.

 

Leden van de gemeenschap mogen repetities bijwonen om hen te inspireren tot nieuwe ideeën en manieren van uitvoeren. Het dansgezelschap geeft uitvoeringen op festivals in de hele wereld om zodoende een breed publiek, zowel lokaal als internationaal, van hun werk te laten kennisnemen. De voorstellingen en lessen in Maré zijn gratis; de inkomsten uit externe activiteiten worden geherinvesteerd.

 

Lia Rodrigues wordt gelauwerd vanwege haar gedurfde en vernieuwende choreografieën, waarmee zij de Braziliaanse danskunst van een nieuwe taal heeft voorzien. Zij verzet zich actief tegen sociale ongelijkheid door middel van de praktische vaardigheden, scherpe reflectie en inspirerende energie van de moderne dans. Zij laat zien dat de favela’s centra zijn van kennis, energie, culturele creativiteit en optimisme. Zij creëert een dialoog tussen de kunst en het leven van gewone mensen, waardoor sociale barrières worden geslecht en de normen en waarden in de Braziliaanse samenleving worden hervormd.